INZICHT INSPIREERT

Ik hanteer verschillende werkwijzen, Biografieën en het enneagram kunnen helpen patronen bloot te leggen waardoor je inzicht krijgt in hoe deze zijn ontstaan en wat je zou willen en kunnen veranderen. Niet voor niets is mijn motto ‘inzicht inspireert’. Bovenal luister ik en vraag door, houd je een spiegel voor en geef je opdrachten. Ik ga enthousiast elk traject in, gebruik veel humor, weet je te prikkelen en uit te dagen.

trajecten

- Executive Coaching

- Persoonlijke effectiviteit

- (preventieve) Burn-out

- Coaching on the job

- Teamcoaching

Er zijn verschillende trajecten mogelijk, zowel indivdueel als in teamverband, afhankelijk van de vraag, wensen en behoeften op dat moment. Ook de invulling van het gekozen traject wordt in overleg vastgesteld.

Bekijk de algemene voorwaarden.